Skip to content

Ventilasjon

Design og utforming av kanalnett

Prosjekterende av ventilasjonsanlegg får stadig mindre tilgjengelig plass over himling. Samtidig stilles det strengere krav til SFP og lave trykkfall. Gjennomtenkt utforming og design av kanalnettet er derfor avgjørende. I kurset vil Arne P. Bordi fra Norconsult og Mads R. Karlasen fra Lindab ta for seg utfordringene knyttet til utforming av ventilasjonsanlegg. Gjennom blant annet…

Fagmøte: Tørre fakta om tørr luft

På fagmøtet Tørre fakta om tørr luft på Miljøhuset GK ble konsekvenser ved tørr inneluft belyst og drøftet. Kravene til ventilasjon i kan gi svært tørr inneluft om vinteren. Med målinger ned under 20% er det viktig å løfte debatten fram i lyset. Bør regelverket endres for å kunne øke relativ fuktighet i nye bygg?…

Medlemsmøte: Sorptiv kjøling

Sorptiv kjøling baserer seg på å tørke ventilasjonsluften med fjernvarme før den tilsettes fukt. Dette medlemsmøtet viser deg hvordan teknologien fungerer. 

Velfungerende behovsstyrt ventilasjon

Priser: Medlem: kr 2450,-* / Ikke-medlem: kr 3950,-. Dette kurset har hovedfokus på elementene: Vifteregulering, romklimatisering, overlevering uten feil og effektiv drift og utvikling. Valg av vifteregulering med minimum energibruk: Her belyser vi formålet med ventilasjon, hva velfungerende behovsstyrt ventilasjon er og hvilke krav man bør stille slik at anleggene kan kontrolleres ved overlevering. Videre ser…

Ventilert inneklima

Inneklimaet i et bygg påvirkes av mange ulike faktorer, og regelverket som legger føringer for hva som definerer et godt inneklima er sammensatt fra flere ulike instanser. Kurset setter fokus på de ulike faktorene som påvirker inneklimaet og hvilke lover, forskrifter, veiledere og føringer som påvirker valgene vi tar for å skape gode bygg. Opptakene…