Skip to content

Våre kursområder

Direktesending av Prosjektering av sanitærinstallasjoner

[Sendingen starter den 20. januar fra kl. 09.00] PriserMedlem: kr 2990,-*Student: kr 490,-*Ikke-medlem: kr 4490,- *VIKTIG – RABATTKODEEr du medlem? Skriv inn denne kupongkoden i bestillingsskjema: LivemedlemEr du student? Skriv denne kupongkoden i bestillingskjema: LivestudentPrisen vil da oppdateres i handlekurven.Kort om kurset: Dette kursopplegget kan være av interesse for dere som akkurat har begynt å prosjektere, dere som…

Les mer

Webinar: SvalVent

[VIDEO KOMMER 28. Januar kl. 13.00] SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg NemiTek og SINTEF har gleden av å invitere til gratis webinar torsdag den 28. januar om prosjektet: SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg. SvalVent har vært et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet (IPN) fra…

Les mer

Direktesending av Velfungerende behovsstyrt ventilasjon

[Sendingen starter den 14. januar fra kl. 09.00] PriserMedlem: kr 2990,-*Student: kr 490,-*Ikke-medlem: kr 4490,- *VIKTIG – RABATTKODEEr du medlem? Skriv inn denne kupongkoden i bestillingsskjema: LivemedlemEr du student? Skriv denne kupongkoden i bestillingskjema: Livestudent Prisen vil da oppdateres i handlekurven. Kort om kurset: Mads går igjennom vifteregulering, romklimatisering, overlevering uten feil og effektiv drift og…

Les mer

God vannhygiene – krav, kontroll og kvalitet

Annonsørinnhold. Dette webinaret ble sendt den 10.12.2020 hvor Unilabs og Armaturjonsson tok oss igjennom hva du bør tenke på for å sikre god vannhygiene i dine bygg. Hvorfor oppstår bakteriell vekst i systemene? Hva er kravene til forebygging og kontroll av vannsystemet? Hvilke systemer kan benyttes for å forebygge og fjerne legionella? Før år 2000…

Les mer

Styring av inneklima og energibruk i bygg – Hvordan ta i bruk sensorteknologi?

Priser: Medlem: kr 2450,-* / Ikke-medlem: kr 3950,-. Kursbeskrivelse: Utviklingen innen sensorteknologi skaper nye metoder for styring og regulering av inneklima og energibruk i bygg. Gjennom dette kurset gjør vi deg kjent med hvilke muligheter og løsninger som nå er tilgjengelige, og hvordan du kartlegger viktige faktorer for optimalisering av inneklima og energibruk. Kurset gir…

Les mer

Velfungerende behovsstyrt ventilasjon

Priser: Medlem: kr 2450,-* / Ikke-medlem: kr 3950,-. Dette kurset har hovedfokus på elementene: Vifteregulering, romklimatisering, overlevering uten feil og effektiv drift og utvikling. Valg av vifteregulering med minimum energibruk: Her belyser vi formålet med ventilasjon, hva velfungerende behovsstyrt ventilasjon er og hvilke krav man bør stille slik at anleggene kan kontrolleres ved overlevering. Videre ser…

Les mer

Driftskonferansen 2020

Tema: Digitalisering. Med den stadig nye teknologien har digitalisering i bygg lenge vært et hett tema. Covid-19 har også vist at spesielt styring av inneklima er viktigere enn noen gang. Kunnskap om de digitale verktøyene vi har står derfor sentralt for god, effektiv og økonomisk drift. I år er digitalisering tema på Driftskonferansen og grunnet…

Les mer

Ventilert inneklima

Inneklimaet i et bygg påvirkes av mange ulike faktorer, og regelverket som legger føringer for hva som definerer et godt inneklima er sammensatt fra flere ulike instanser. Kurset setter fokus på de ulike faktorene som påvirker inneklimaet og hvilke lover, forskrifter, veiledere og føringer som påvirker valgene vi tar for å skape gode bygg. Opptakene…

Les mer

VVS-tegning: Intro til BricsCAD

Med BricsCAD-VVS kan du produsere komplette tegninger for ulike typer VVS-installasjoner. Programmet inneholder symboler og rutiner for tegning av sirkulære- og rektangulære kanaler med tilhørende kanaldeler. Tegninger for røranlegg kan utarbeides for sanitær, varme, kjøling- og luftkjølingsanlegg med tilhørende linjetyper og komponenter.

Les mer

Underentreprenører og kontrakter

Dette kurset vil gi deg oversikt over forpliktelsene du som underentreprenør har i byggeprosjekter. Du vil få kunnskap om hvordan du holder kontroll på det juridiske gjennom hele prosjektet – fra kontraktsinngåelse til sluttoppgjør. Kursholder Anniken Arntzen fra advokatfirmaet Seland Orwall gir en gjennomgang av underentreprenørens ulike kontraktsstandarder. Hovedfokus vil være på NS 8417 som…

Les mer

Medlemsmøte: Sorptiv kjøling

Sorptiv kjøling baserer seg på å tørke ventilasjonsluften med fjernvarme før den tilsettes fukt. Dette medlemsmøtet viser deg hvordan teknologien fungerer. 

Les mer

Medlemsmøte: Kontrakt og avtaler

En god kontrakt er forutsetning for et godt prosjekt. Dette seminaret setter spesielt fokus på kontraktsretten knyttet til avtaleinngåelse. I den senere tid har det fra flere tekniske underentreprenører blitt alarmert om en stadig økende bruk av urimelige avvik fra de standardiserte kontraktsbestemmelsene utviklet av Standard Norge. I dette foredraget vil advokatene Arne Sørsdahl og …

Les mer

Medlemsmøte: Enklere varme

Fagmøtet Fra 5 til 3 rør introduserer en ny måte å tenke varmeløsninger på. Den vanlige femrørsløsningen til våtrom blir utfordret av en innovativ trelørsløsning.  I dette utvidede medlemsmøtet drøftes problematikken rundt rørsystemet i bygg. Møtet starter med en presentasjon av nye byggs energiforbruk, før det videre blir presentert ulike trerørsløsninger for våtrom. Foreleserne i fagmøtet…

Les mer

Medlemsmøte: Byggautomasjon

Byggautomasjon er en sentral bransje for alle som jobber med VVS. I dette medlemsmøtet presenteres byggautomasjon på en enkel og grunnleggende måte. Uten god styring vil de fleste teknisk anlegg fungere dårlig, samtidig som det sløses med energi. Byggene våre blir stadig mer automatiserte og mulighetene er mange. Det kan da være vanskelig å henge…

Les mer

Konferanse: VVS-dagene på NTNU

I 2017 ble det avholdt en spennende konferanse på NTNU, med hovedfokus på VVS-bransjens rolle i ZEB og nullutslippshus. I nær framtid kommer det krav om at alle nye bygninger skal være nær nullenergi. Forskningsprogrammet Zero Emission Buildnings er nettopp avsluttet etter å ha pågått i åtte år. Der har ambisjonsnivået vært ennå høyere, nemlig…

Les mer

Innregulering av vannbårne energisystemer

Under innreguleringen av varmeanlegg oppdages gjerne feil og unøyaktigheter som er begått på et tidligere stadium i prosjektet. I dette kurset rettes fokus mot valgene som tas i prosjektets tidligfase og hvilke innvirkninger de har på sluttresultatet. Kurset er delt inn i fem moduler med følgende tema: 1. Hvordan skal det vannbårne anlegget prosjekteres/bygges? Prosjektering…

Les mer

Fornyelse av F-gass sertifikat

Alle som har F-gass-sertifikat fra juni 2015 eller før, må fornye det før 1. juni 2021 (utsatt fra 1.06 og 1.12 i 2020). Fagspesialist på området, Svein Gaasholt, tar deg gjennom pensumet for fornyelse av F-gass sertifikatet og mange gode kontrollspørsmål. Kurset baserer seg på den reviderte forordningen (EU) nr. 517/2014 for F-gass-sertifisering, og omhandler alt…

Les mer

Fagmøte: Tørre fakta om tørr luft

På fagmøtet Tørre fakta om tørr luft på Miljøhuset GK ble konsekvenser ved tørr inneluft belyst og drøftet. Kravene til ventilasjon i kan gi svært tørr inneluft om vinteren. Med målinger ned under 20% er det viktig å løfte debatten fram i lyset. Bør regelverket endres for å kunne øke relativ fuktighet i nye bygg?…

Les mer

Design og utforming av kanalnett

Prosjekterende av ventilasjonsanlegg får stadig mindre tilgjengelig plass over himling. Samtidig stilles det strengere krav til SFP og lave trykkfall. Gjennomtenkt utforming og design av kanalnettet er derfor avgjørende. I kurset vil Arne P. Bordi fra Norconsult og Mads R. Karlasen fra Lindab ta for seg utfordringene knyttet til utforming av ventilasjonsanlegg. Gjennom blant annet…

Les mer