Skip to content

Webinar: SvalVent

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

[VIDEO KOMMER 28. Januar kl. 13.00]

SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg

NemiTek og SINTEF har gleden av å invitere til gratis webinar torsdag den 28. januar om prosjektet: SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg.

SvalVent har vært et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet (IPN) fra 2016-2020. Prosjektet har utviklet løsninger for lavere energibruk til kjøling i næringsbygg, og vil i sluttseminaret presentere hvilke resultater og erfaringer vi har oppnådd.

Vi vil se på energibruk til kjøling i morgendagens bygg, potensiale, løsninger og produktutvikling. Hva fant vi ut av? Til slutt blir det en oppsummering av prosjektet. Det åpnes også opp for diskusjon og spørsmål fra deltakerne.

Dette prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsrådsprogram EnergiX og med betydelig egeninnsats fra industripartnere GK inneklima, Trox Auranor Norge, Entra og Topro Elektronikk. Forskningspartnere er OsloMet og SINTEF Community.

Partnere: