Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

[Sendingen starter den 20. april fra kl. 09.00]

Priser
Studenter og medlemmer: kr 0,-
Øvrige: kr 400,- ekskl. mva
– ikke-medlemmer blir kontaktet for hvor faktura skal

Kursbeskrivelse:

Vel møtt til nok et lærerikt webinar i regi av NemiTek Oslo, den 20. april 2021. Temaet denne gangen er sprinkler og andre slokkeanlegg.

Første foredrag holdes av John-Erik Westby og omhandler boligsprinklerstandard (NS-EN 16925:2018 + NA 2019) og sprinklerbeskyttelse av fremtidens parkeringsanlegg. I andre foredrag vil Kristian Hox gjennomgå vanntåkestandard (NS-EN 14972-1) og veien videre for standardisering av vanntåke. Til slutt skal Knut Linrud gjøre oss kjent med alternative slokkesystemer basert på gass, skum og wet chemical: Hva omfatter et typisk anlegg, hvor benyttes de, aktuelle standarder og hva man må være oppmerksom på for de ulike alternativene.